İşbu Gizlilik Politikası, https://dijital.edop.com.tr/ sitesi ile ilgili hizmetleri sunarken, kişisel bilgilerinizi nasıl yönettiğimizi anlatmaktadır. İşbu Gizlilik Politikası, https://dijital.edop.com.tr/ internet sitesi (Kısaca Edop Dijital olarak anılacaktır.) aynı zamanda işbu Gizlilik Politikasının yayınlandığı https://dijital.edop.com.tr/ sitesi ile bağlantılı diğer internet siteleri için de geçerlidir.

 

İştiraklerimizin, iş ortaklarımızın ve ortak girişimlerimizin gizlilik ile ilgili uygulamaları da okumakta olduğunuz işbu Gizlilik Politikası ile benzer niteliktedir. İşbu Gizlilik Politikasını ve Edop Dijital Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmekle kişisel bilgilerinizi, işbu Gizlilik Politikasında düzenlendiği şekilde; toplanmasına, saklanmasına, kullanılmasına ve açıklanmasına açıkça onay vermektesiniz. İşbu Gizlilik Politikası, siteye ilan tarihinden önce kaydolan kullanıcılar açısından ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, ilan tarihi ve sonrasında kaydolan kullanıcılar açısından kayıt tarihinden itibaren geçerlilik kazanır.

 

Denetim ve İşlem Yapan Taraflar;

Edop Dijital Hizmetlerini kullanmakla; BAYDAŞ Bilişim, Yazılım, Danışmanlık A.Ş’nin online eğitim platformu olan Edop Dijital Kullanıcı Sözleşmesi’nde ve işbu Gizlilik Politikasında belirtilen hizmetleri sunabilmek amacıyla kişisel bilgilerinizi işleyebileceğini kabul etmektesiniz.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ TOPLANMASI

Siteyi kim olduğunuzu söylemeksizin veya herhangi bir kişisel bilgi vermeksizin ziyaret edebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi paylaşmayı seçerseniz, artık Edop Dijital için anonim bir kullanıcı olmaktan çıkarsınız.

Edop Dijital’nın aşağıdaki belirtilen kişisel bilgilerinizi toplayabileceğini ve saklayabileceğini kabul etmektesiniz;

* Elektronik posta adresi, adres/iletişim bilgileri, kimlik numarası ve bazı hâllerde (kullanılan hizmete bağlı olarak) banka hesabı numarası gibi finansal bilgiler,

* Sitedeki faaliyetlerinize istinaden, gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgiler (teklif verme, satın alma, satma, siteye sizin tarafınızdan oluşturulan veya sizin kullanıcı hesabınıza bağlı olan ürün veya ürün içerikler gibi),

* Kargo, fatura bilgileri veya bir ürünü satın almak veya kargo etmek için sağlamış olan diğer bilgiler.

Site üzerinden yapılan yazışmalar, geri bildirimler ve Edop Dijital’na gönderilen mesajlar;

* Bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve giden trafik bilgileri, ad data/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil siteyi ziyaret etmenizden, Edop Dijital hizmetlerini kullanmanızdan, içerik ve reklamlarımız ile etkileşiminizden doğan diğer bilgiler,

* Kimliğinizi doğrulamak amacıyla veya Edop Dijital ile ilgili politikalarını ihlal ettiğinize dair bir şüphe doğması halinde sizden ek bilgiler isteyebiliriz (örneğin, adres doğrulamak için kimlik numarası veya fatura gönderilmesi veya listelenen ürünün asıl sahibi olduğunuzu doğrulamak amacıyla bazı ek soruların cevaplanması),

* Demografik ve navigasyon verileri gibi diğer şirketlerden alınan bilgiler,

* Üçüncü kişilerden sağlanan ek bilgiler.

 

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN KULLANILMASI

Edop Dijital’nın kişisel bilgileri toplamaktaki başlıca amacı, güvenli, sorunsuz, etkili ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sağlamaktır. Edop Dijital’nın kişisel bilgilerinizi aşağıda sayılan amaçlarla kullanabileceğini kabul etmektesiniz;

* Talep ettiğiniz kullanıcı desteğini ve hizmetleri sağlamak,

* Uyuşmazlıkları ve sitedeki aksaklıkları çözümlemek,

* Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanmış işlemleri veya kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak, araştırmak ve Edop Dijital Kullanıcı Sözleşmesi’ni uygulamak,

* Hizmetleri, içerikleri ve tanıtımlarımızı kişiselleştirmek, ölçmek ve geliştirmek,

* BAYDAŞ Bilişim, Yazılım, Danışmanlık A.Ş’nin hizmetleri, hedeflenen pazarlama, hizmet güncelleştirilmeleri ve promosyon teklifleri ile ilgili tercih ettiğiniz iletişim kanalları çerçevesinde sizlere bilgiler vermek,

* Elektronik posta ile pazarlama amaçlı tanıtımlar göndermek, (Tanıtımlarının gönderilmemesi ile ilgili talimatlar gönderilen elektronik posta da yer almaktadır.)

* Bilgileri doğruluğunu teyit etmek amacıyla karşılaştırmak ve bu bilgileri üçüncü kişiler ile doğrulamak.

 

 

PAZARLAMA

Edop Dijital, pazarlama faaliyetlerinde kullanılması amacıyla kullanıcının açıkça bir rızası olmadığı taktirde, kişisel bilgilerinizi üçüncü kişilere satmayacak ve kiralamayacaktır. Edop Dijital, kişisel bilgilerinizi diğer kullanıcıların bilgileri ve diğer şirketlerden topladığımız bilgiler ile birleştirerek hizmetlerimizi, içerik ve tanıtımlarımızı geliştirmek ve kişileştirilmek amacıyla kullanabilecektir. Ayrıca Edop Dijital, 3. kişilerle pazarlık sonucu saptanmış pazarlama amaçlı tanıtımları gönderebilir. Pazarlama amaçlı bu tanıtımları almamak veya reklam-kişiselleştirme programında yer almak istemediğiniz takdirde, taleplerinizi Edop Dijital’na iletebilirsiniz.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN EDOP DİJİTAL TARAFINDAN AÇIKLANMASI

Kişisel bilgilerinizi; hizmetlerimizi sağlamak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek, Edop Dijital kuralları ve politikalarını uygulamak, satışa sunulan ürün veya içeriğe ilişkin olarak üçüncü kişilerce ileri sürülen hak ihlali iddialarına cevap vermek veya herhangi bir kişinin hakkını veya güvenliğini korumak amaçlarıyla açıklayabiliriz.

BİLGİLERİN EDOP DİJİTAL’NIN KULLANILMASI

Edop Dijital, sitedeki işlemlerinizi tamamlamak için kişisel ve mali bilgilerinin paylaşılmasına olanak sağlamaktadır. Gizlilik ile ilgili oluşturduğunuz uygulamalara ve diğer kullanıcıların gizlilik haklarına saygı göstermenizi desteklemekteyiz. Sizlerin diğer kullanıcılar ile paylaştığınız bilgilerin gizliliği ve güvenliği konusunda garanti verememekteyiz ve bu nedenle, kullanıcılar ile işlem yapmadan önce işlem içinde bulanacağınız kullanıcının gizlilik ve güvenlik uygulamalarını değerlendirmeli ve bilgileri bu kullanıcı ile paylaşıp paylaşmama yönünde bir seçim yapmanızı öneririz. Edop Dijital, gizliliğin korunmasına yardımcı olmak ve işlemlerin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla kullanıcının yalnızca iletişim, kargo gibi sınırlı bilgilerine erişim olanağı tanımaktadır.

Kullanıcılara ait bilgileri yalnızca aşağıdaki amaçlarla kullanabileceklerini kabul etmektesiniz;

* İstenmeyen ticari iletiler olarak tanımlanmayan ve Edop Dijital’nda gerçekleşen işlemleri ile ilgili,

* Edop Dijital aracılığıyla sunulan hizmetleri kullanmak,

* Kullanıcının açıkça belirttiği ve tercih etmiş olduğu diğer amaçlar.

 

KULLANICI HESABININ GÜVENLİĞİ 

Şifreniz, kullanıcı hesabınızın anahtarıdır. Özgün numaralar, harfler ve özel karakterler kullanınız ve Edop Dijital şifrenizi hiç kimse ile paylaşmayınız. Şifrenizi veya kişisel bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmanız halinde hesabınız adına yapılan tüm eylemlerden sizin sorumlu olacağınızı unutmayınız. Şifreniz üzerindeki kontrolünüzü kaybetmeniz, kişisel bilgileriniz üzerindeki kontrolünüzü kaybetmenize yol açabilir ve dolayısıyla sizin adınıza başkaları tarafından gerçekleştirilen ve hukuken bağlayıcı işlemlerin muhatabı olabilirsiniz. Bu nedenle şifrenizin güvenliğinin herhangi bir nedenle tehlikeye girmesi halinde, derhal Edop Dijital’na bildirimde bulunmalı ve şifrenizi değiştirmelisiniz.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZE ERİŞİLMESİ, KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN GÖRÜNTÜLENMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ 

Siteye giriş yaparak, kişisel bilgilerinizin çoğunu görebilir ve değiştirebilirsiniz. Genel olarak, kimlik doğrulanmasını yapmamız mümkün olmadığından kişisel bilgilerinizi manuel olarak değiştirememekteyiz. Bu nedenle, kişisel bilgilerinizin değişmesi gerektiğinde veya bu bilgilerin doğru olmaması halinde bu bilgileri derhal güncelleştirmelisiniz. Edop Dijital destek hattına başvurmanız halinde mümkün olan en kısa zamanda, yaptığınız işleme göre ve yasal düzenlemelere uygun olarak hesabınız kapatılarak, kişisel bilgilerinizin görüntülenmesi engellenecektir.

GÜVENLİK

Verilerin korunması gereken değerler olduğunu düşünmekteyiz, bu nedenle de kişisel bilgilerinizin yetkisiz erişimlere ve açıklamalara karşı korunması için birçok araç (kriptolama, şifreler, fiziksel güvenlik vb.) kullanmaktayız.

Ancak, sizlerin de bildiği üzere üçüncü kişiler, hukuka aykırı olarak iletişiminizi veya kişisel mesajlaşmalarınızı ele geçirebilir veya bu mesajları almanızı engelleyebilir ve diğer kullanıcılar, Edop Dijital’dan ele geçirdikleri kişisel bilgilerinizi kötü amaçlarla kullanabilir veya suiistimal edebilir. Bu nedenle, gizliliğinizi korumak için büyük bir çaba göstermemize rağmen, kişisel bilgilerinizin veya kişisel mesajlaşmalarımızın her zaman gizli kalacağı yönünde bir söz vermek mümkün değildir.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu gizlilik politikası, yalnızca Edop Dijital tarafından toplanan kişisel bilgilerinizin kullanılması ve açıklanmasına ilişkindir. Sitede veya başka internet sitelerinde teklif verenler, alıcılar ve satıcılar gibi diğer kişilere kişisel bilgilerinizi açıklamanız halinde, bu bilgilerin diğer kişiler tarafından kullanılması veya açıklanması farklı kurallara tabi olabilir. Edop Dijital’nın üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarını denetlememektedir ve kişisel bilgilerinizin üçüncü kişiler tarafından kullanılması, bu kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olacaktır. Kişisel bilgilerinizi üçüncü kişilere açıklamadan önce, konu hakkında bilgi istemenizi öneririz.

GENEL

Gizlilik Politikasında yer alan koşulları Edop Dijital’nda yayınlanmak suretiyle her zaman değiştirilebiliriz. Değiştirilen koşullar, Edop Dijital’nda yayınlandıktan 30 gün sonra geçerlilik kazanır. Ayrıca, Edop Dijital aracılığıyla veya elektronik posta adresiniz aracılığıyla da sizleri bilgilendirebiliriz. Yardım sayfalarımızda sorularınızın cevaplarını bulamadığınızda, Ostim Osb Mah. Ostim Teknopark Turuncu Bina 1/1/68 Yenimahalle / ANKARA adresinde mukim BAYDAŞ Bilişim, Yazılım, Danışmanlık A.Ş adresine posta gönderebilir veya Edop Dijital Destek Hattı ile irtibata geçebilirsiniz.

 

2. SÖZLEŞME

--- You can't use shortcodes inside element --- Kişisel Veriler Politikası

KİŞİSEL VERİLER KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra KVKK olarak anılacaktır.) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nın bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.

VERİ SORUMLUSU SIFATIYLA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı KVKK uyarınca ve veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin ne şekilde işlenebileceği;

6698 sayılı KVKK uyarınca, bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Paylaştığınız kişisel veriler;

* Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek,

 * 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

* Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, 

* Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;

6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA ŞEKLİ

Kişisel verileriniz;

* Firmamız internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla adı, soyadı, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgilerle; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde,

 * Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, kâğıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan,

* Firmamız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan,

* Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.  

KVKK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel verileriniz KVKK’nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce üyelik, elektronik ileti izni, ürün / hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.  

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE KORUNMASI

Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nın 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nın 12. maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜNCEL VE DOĞRU TUTULMASI

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca firmamızın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda firmamızın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi/mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.  

6698 SAYILI KVKK UYARINCA KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

6698 sayılı KVKK 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, kişisel veri sahibinin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir.

Kişisel veri sahibi, firmamıza (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

  1. Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın Ankara Ticaret Odası’na kayıtlı, Keçiören Vergi Dairesi “Kavacık Subayevleri Mah. Fahrettin Altay Cad. No:5 Keçiören/ Ankara” adresinde bulunan Edop Dijital KVKK kapsamında veri sorumlusudur.

Firmamız tarafından atanacak veri sorumlusu temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.  Kişisel veri sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir.

 

 

Last modified: Thursday, 23 November 2023, 2:58 PM